اتوماسیون صنعتی کارخانه لنت پارسیان پیشرو

خدمات ارائه شده :

قزوین، شهرک صنعتی کاسپین

 • طراحی و اجراء
 • انتقال خط قدرت به سیستم داست واسکرابر
 • انتقال خط قدرت به سیستم روشنایی محوطه
 • سیستم روشنایی و کنترل از چند نقطه سالن تولید ، میکسینگ لاین ، بک پلیت و فیرینگ.
 • سیستم برق رسانی به کوره ها وتجهیزات
 • سیستم برق رسانی کولینگ تاور
 • سیستم برق رسانی به پرتوشاپ وتجهیزات
 • سیستم برق رسانی به آزمایشگاه ها وتجهیزات مرتبط
 • سیستم برق رسانی به پرسهای سرد وتجهیزات
 • سیستم برق رسانی به پرسهای گرم وتجهیزات
 • سیستم برق رسانی به پرسهای پری فرم
 • سیستم برق رسانی به رول آپ های درب
 • سیستم برق رسانی به بخش اداری
 • سیستم برق رسانی به آتش نشانی
 • سیستم برق رسانی به کانوایر
 • و تجهیزات MDP ارتقاء شمش بندی
 • حفاری، آجرچینی واجرای خطوط قدرت ۱مگا وات
 • ساعقه گیر الکترونیکی با شعاع دریافتی ۱۲۰ مترطول
 • ارتینگ ، همبندی و جوشهای کدولد
برق و الکترونیک
تام صنعت