نگهداری استخر سر باز پروژه سرکار خانم میرزایی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس: شهرک غرب، فلامک شمالی

  • اجرای کامل تصفیه خانه
  • اجرای پمپ تصفیه و فیلتر ایماکس
  • راه اندازی و آب گیری استخر
  • تعمیر و نگهدرای استخر
تاسیسات
تام صنعت