نگهداری تاسیسات استخر پروژه سرکارخانم شیخی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

  • هوشمند سازی استخر
  • نگهداری استخر
  • به روز رسانی و  راه اندازی موتورخانه واستخر
  • اتوماسیون دمای محیط
  • اتوماسیون دمای آب استخر
  • اتوماسیون دمای آب جکوزی
برق و الکترونیک تاسیسات
تام صنعت