ساخت استخر خانگی آقای تقوی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس: تهران نو

  • تعمیر جکوزی
  • تعمیر سیستم فیلتراسیون
  • تعمیر و نگهداری استخر سونا و جکوزی و موتورخانه
تاسیسات
تام صنعت