نگهداری تاسیسات استخر پروژه آقای یونسی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد :

آدرس: خیابان دولت، خیابان کابلی

  • اجرای اتوماسیون سیستم  هوشمند در محیط های استخر سونا و جکوزی و موتورخانه
  • نگهداری و احیای آب
تاسیسات
تام صنعت