ساخت استخر پروژه آقای راضی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس: فشم، میدان فشم

  • اجرای سیستم تصفیه خانه
  • اجرای سونا خشک
  • اجرای جکوزی
  • اجرای سیستم گرمایشی استخر
  • اجرای سیستم گرمایشی جکوزی
  • اجرای سیستم نورپردازی
  • آماده سازی آب
  • اتوماسیون اگزاست فن ها
  • اجرای منابع ذخیره آب
برق و الکترونیک تاسیسات
تام صنعت