ساخت استخر پروژه آقای دکتر توسلی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس: نوشهر منطقه انارور

  • هوشمند سازی
  • اجرای هیتر گاز سوز
  •  راه اندازی استخر وموتورخانه
  • اتوماسیون دمای محیط
  • اتوماسیون دمای آب استخر
  • اتوماسیون دمای آب جکوزی
  • اجرای پایپینگ استخر
  • اجرای فیلتر استخر
تاسیسات
تام صنعت