ساخت استخر پروژه آقای حسنی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

  • هوشمند سازی
  • تعمیر ، بازسازی و نگهداری مجموعه سرپوشیده( استخر ، سونا و جکوزی)
  • اتوماسیون دمای محیط
  • اتوماسیون دمای آب استخر
  • اتوماسیون دمای آب جکوزی
تاسیسات
تام صنعت