هوشمند سازی کلینیک دکتر جلالی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

 • طراحی سیستم هوشمند OVIO
 • اجرای سیستم هوشمند
 • طراحی روشنایی
 • کنترل اسپیلت
 • بازسازی کامل ساختمان
 • طراحی معماری کلینیک دکتر جلالی
 • سقف باریسول و لاین باکس
 • کنترل هوشمند یونیت دندانپزشکی
 • کنترل نور و رنگ محیطی
 • کنترل و مانیتورینگ محیطی CCTV
 • اجرای کامل تاسیسات مکانیکی
 • اجرای اتاق ایزوله و سرب کوبی شده
امنیت و مانیتورینگ برق و الکترونیک تاسیسات هوشمند سازی (BMS)
تام صنعت