هوشمند سازی واحدهای مسکونی برج دوقلو کیش

خدمات کلی به شرح ذیل میباشد:

  • مشاوره و ناظر سیستم امنیتی و مانیتورینگ هوشمند
  • مشاوره و ناظر سیستم EMS
  • هوشمند سازی سیستم روشنایی
  • هوشمند سازی سیستم VRF LG
  • هوشمند سازی ویدئو پرژکتور
  • مبدل های سیستم RF
  • مبدل سیستم IR
  • سیستم قطع گاز اضطراری
امنیت و مانیتورینگ برق و الکترونیک هوشمند سازی (BMS)
تام صنعت