هوشمند سازی برج فرهیختگان کیش ۶۰ واحدی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

  • طراحی سیستم هوشمند OVIO
  • اجرای سیستم هوشمند
  • روشنایی
  • اسپیلت
  • برنامه مدیریت شارژ ساختمان
  • تلویزیون
  • درب ورودی
برق و الکترونیک هوشمند سازی (BMS)
تام صنعت