ساخت استخر مهد کودک دنیای رنگارنگ

خدمات ارائه شده شامل موارد ذیل می باشد:

آدرس: خیابان شریعتی‌، خیابان وزیری پور

  • نگهداری استخر و موتورخانه
  • اتوماسیون دمای آب
  • بروز رسانی موتورخانه استخر
تاسیسات
تام صنعت