ساخت مطب دکتر درویش پور – شماره ۲

خدمات طراحی و اجراء شامل :

  •  تاسیسات الکتریکی تجهزات پزشکی
  •  مانیتورینگ محیطی
  • سیستم هوشمند کنترل یونیت های دندانپزشکی
  • سیستم هوشمند کنترل روشنایی کلی مطب
  •  سانترال
  • شبکه داخلی
  • سیستم صوتی
امنیت و مانیتورینگ برق و الکترونیک تاسیسات هوشمند سازی (BMS)
تام صنعت