مجموعه ورزشی پاد (PAAD)

خدمات کلی به شرح ذیل میباشد:

  • مشاوره و ناظر سیستم الکتریکال
  • اصلاح تابلو برق
  • طراحی الکتریکال
  • مجری الکتریکال
  • نور پردازی باریسول با امکان دیم روشنایی و تغییر شدت نور
  • اولین سازنده دیمر باریسول در ایران
  • ساخت دیمر با قدرت ۱۰۰۰ آمپر
  • چلنیوم PAAD
برق و الکترونیک هوشمند سازی (BMS)
تام صنعت