ساخت استخر مجموعه ورزشی سازمان انرژی اتمی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

  • مشاور سیستم هوشمند
  • ساخت استخر
  • ساخت جکوزی
  • محوطه سازی کامل استخر
  • آب بندی و کاشی کاری استخر
  • آب بندی و کاشی کاری جکوزی
  • ساخت رینگ استیل ۱۲ نفره
  • ساخت اتاق نمک
  • ساخت سونا بخار
تاسیسات هوشمند سازی (BMS)
تام صنعت