استخر سرپوشیده خلیج فارس استان قم

خدمات ارائه شده شامل موارد ذیل می باشد:

  • هوشمند سازی استخر
  • اتوماسیون دمای استخر
  • اتوماسیون دمای جکوزی
  • اتوماسیون و راه اندازی سونا خشک و سونا بخار
  •  نصب دوزینگ پمپ کلر برند شرکت اتاترون ایتالیا
  • نصب سیستم ازن زن برای استخر و جکوزی
  • عایق کاری کامل لوله های مجموعه
  • آماده سازی آب
  • تنظیم کلر و ph آب استخر
تاسیسات
تام صنعت