مجموعه ورزشی آب و فاضلاب تهران

چیلرهای جذبی ، هواساز وفن کوئل

تاسیسات مکانیکی

تاسیسات الکتریکی

برق و الکترونیک تاسیسات
تام صنعت