ساخت استخر مجموعه فرهنگی ورزشی شهدا

 خدمات مشاوره طراحی ، اجرا و نگهداری شامل:

  •  سیستم کلر زنی اتوماتیک
  • سیستم اعلام و اطفاء حریق
  • سیستم سانترال و شبکه داخلی
  • سیستم مانیتورینگ محیطی
  • چیلرهای جذبی ،هواساز و فن کوئل
  • تاسیسات مکانیکی
  • تاسیسات الکتریکی
امنیت و مانیتورینگ برق و الکترونیک تاسیسات
تام صنعت