شهرک ساحلی مخابرات استان تهران

خدمات ارائه شده :

طراحی نقشه برق

اجرای کابل کشی

نصب و راه اندازی ۳۵ عدد کولرگازی ۱۸۰۰۰ و۲۴۰۰۰ و۳۰۰۰۰ Ogeneral

برق و الکترونیک
تام صنعت