ساخت سینماهای چند بعدی

طراحی تابلو فرمان به تمامی افکتهای نظیر:

کلیه حقوق برنامه ها و طراحی ها به شرکت نولدان واگذار گردید .

  • افکتهای حرکتی
  • افکت موش
  • افکت طوفان
  • افکت ساعقه
  • افکت نور

و …

امنیت و مانیتورینگ برق و الکترونیک
تام صنعت