ساخت استخر روباز پروژه آقای عبدالهی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس: میرداماد، خیابان نفت جنوبی

  • اجرای آستر و آب بندی استخر
  • رنگ آمیزی استخر
  • اجرای کامل سیستم تصفیه خانه
  • تعمیر، سرویس و نگهداری
تاسیسات
تام صنعت