تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی ارگانها

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

بیمه ایران شعبه ونک

  • هوشمند سازی
  • راه اندازی چیلر و موتورخانه
  • نگهداری و سرویس راه اندازی چیلر های تراکمی ۱۶۰تن سرویس برج خنک کننده
تاسیسات
تام صنعت