برج ۱۶۴ واحدی فردوس

سرپرستان کارگاه این شرکت و ناظر بر پروژه : جناب آقای مهندس مصطفی شیدایی و آقای مهندس امیر حسین کریمی .

عمده کارهای صورت گرفته در این پروژه شامل :

  • اجرای بسار دقیق لوله گذاری خم گرم و نداشتن تداخل بین لوله ها (عدم انتقال از روی یکدیگر) و طراحی رایزر قدرت و سیگنال و اجرای آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .
  • اجرای سیستم اعلام حریق
  • اجرای سیستم آیفن مرکزی
  • اجرای سیستم آنتن و ماهواره مرکزی
  • برق مربوط به محوطه خارجی
  • اجرای و راه اندازی موتور خانه
  • اجرای کلی لوله گذاری و کابل کشی و وایرینگ داخل واحدها .

 

آدرس پروژه : تهران- خیابان پاسدار گمنام – میدان امام حسن(ع) -سرآسیاب – برج فردوس.

امنیت و مانیتورینگ برق و الکترونیک
تام صنعت