سیستم هوشمند ساختمان و مزایای اصلی

سیستم هوشمند ساختمان و مزایای اصلی

۱۲, دی ۱۳۹۵ مقالات آموزشی مهدی شیدایی

 

سالهاست كه فن آوری ساختمان های هوشمند در كشورهائی كه انرژی را به قیمت واقعی در ساختمان مصرف میكنند همه گیر شده است .

در این مورد وظیفه سامانه هوشمند مدیریت یكپارچه ساختمان علاوه بر جلوگیری از مصارف ناخواسته، كاهش مصرف با بهره گیری از تجهیزاتی است كه ساختمان را بطور هوشمندانه با شرایط بیرونی و درونی وبر اساس نیاز واقعی ساكنین سازگار می سازد .

از خصوصیات سامانه هوشمند مدیریت یكپارچه ساختمان (BMS) میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

مشاوره رایگان


 • حذف مصارف ناخواسته :
  از آنجائیكه سامانه فقط در هنگام بهره برداری از فضا(حضور ساكنین)، اجازه استفاده از منابع انرژی از قبیل سرمایش و گرمایش و روشنائی را میدهد، مصارف ناخواسته انرژی از بین رفته واستفاده از انرژی بهینه می گردد .
  بعنوان مثال در ساختمان های اداری و تجاری، در ساعات شب و یا روزهای تعطیل، لزومی برای خنك كردن، گرم كردن و یا روشن كردن فضا وجود ندارد . سامانه یك ساعت قبل از شروع ساعت كاری، مشعل را روشن نموده و نیم ساعت بعد، آب گرم را درادیاتورها و یا فن كویل ها ویا هواساز با روشن نمودن پمپ های سیركولاسیون بگردش می اندازد .

j6


 • كاهش هزینه های تعمیر و نگهداری :
  مدیریت بهینه استفاده از تاسیسات موجب كاهش میزان ساعات كاركرد هر یک از تجهیزات  گردیده ودر نهایت به مقدار قابل ملاحظه ای هزینه های تعویض قطعات مصرفی ونیز خرابی های ناشی از كاركرد طولانی را كاهش میدهد .

 

 • پایش دائمی كلیه اجزاء ساختمان :
  كلیه اجزاء مهم ساختمان از قبیل مجموعه های سرمایش و گرمایش و تهویه و آبرسانی و … بطور متمركز از طریق یك كامپیوتر در محل ساختمان و یا از راه دور و در تمام ساعات قابل پایش بوده و نیاز به سركشی محلی هر تجهیز در محل نصب را مرتفع مینماید .

 

 • حذف خطاهای اپراتوری :
  از آنجائیكه پس از تنظیمات اولیه سامانه، كلیه كنترلها توسط رایانه صورت می پذیرد، نگرانی اشتباهات و كوتاهی پرسنل بهره بردارودر نتیجه بروز خسارات از بین میرود .

 

j10

 

 • اعلام وضعیت اجزاء جهت جلوگیری از خرابی و وقفه در كار اجزاء ساختمان :
  باتوجه به نمایش وضعیت كاركردی هر یك از المان های تاسیسات روی رایانه اصلی، كنترل سلامت اجزاء به راحتی امكان پذیر است .

 

 • مدیریت ساختمان در هنگام بروز حوادث :
  مدیریت یكپارچه سامانه روی بخش های مختلف، باعث ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف ازقبیل اعلام حریق سامانه هوارسان ،اگزوزفن ها ،اطفاء حریق ، آسانسورها در جهت كاهش خطرات احتمالی در هنگام بروز حوادث میگردد .

 

 • ثبت دقیق میزان بهره برداری از قسمتهای مختلف ساختمان :
  میزان دقیق استفاده هر قسمت و یا واحد از منابع انرژی قابل ثبت میباشد .

 

j7

 

 • گزارش گیری آماری دقیق از عملكرد اجزاء مختلف ساختمان :
  كاركرد دقیق كلیه اجزاء ساختمان در سامانه ذخیره میگردد . این ذخیره سازی راهنمای مدیر تاسیسات ساختمان برای تنظیم باز بینی های و تعمیرات دوره ای میباشد .

 

 • تعریف سطوح مختلف دسترسی برای اپراتورها :
  كاربران سامانه با سطوح مختلفی از دسترسی میتوانند به اجزاء مختلف دسترسی داشته باشند .

 

 • اولویت بندی هوشمندانه مصارف در هنگام اضطرار :
  درهنگام پیك مصرف ویا هنگامیكه منابع كافی برای در مدار قراردادن كلیه اجزاء وجود ندارد، سامانه بطور هوشمندانه بر اساس اولویتهای از پیش تعیین شده نسبت به تخصیص منابع اقدام مینماید .

 

 • اعلام آلارم های هشداردهنده برای بازبینی های دوره ای تجهیزات :
  بر اساس مشخصات ثبت شده هر المان تاسیساتی، زمانهای بازبینی ها و تعویض و تعمیر توسط سامانه به اپراتور گوشزد میگردد .

 

 • پایش كیفیت هوا وتنظیم پارامترهای مهم از قبیل میزان منواكسیدكربن، گازهای قابل اشتعال و دود :
  سامانه بطور مستمر نسبت به كنترل كیفیت هوا اقدام نموده و درصورت وجود آلایندگی فراتر از حد مجاز، نسبت به افزایش ورود هوای تازه و اعلام وضعیت اقدام مینماید .

 

j8


 • مزایای استفاده از BMS برای مالکین ساختمان:
 1. تبدیل ساختمان به فضایی متمایز و چشمگیر و ارتقاء كلاس ساختمان
 2. ایجاد ارزش افزوده ملكی به مراتب بیشتر از هزینه سامانه
 3. وجود انعطاف در تغییر كاربری فضا
 4. ثبت مقدار دقیق مصارف هر واحد از منابع بطورجداگانه
 • مزایای استفاده از BMS برای مدیران تاسیسات:
 1. پایش و كنترل سامانه از محل و یا از راه دور
 2. هزینه كم اپراتوری
 3. راندمان بالای تجهیزات تاسیساتی
 4. كاهش هزینه های تعمیر و نگهداری
 5. اعلام سریع خرابی ها و نیازمندی های بازبینی
 6. لزوم مهندسی اصولی وساختاریافته در هنگام اجرای تاسیسات

مشاوره رایگان

 

مقالات مرتبط

تام صنعت