روشهای شستشوی قسمت دود دیگ
دیگ بخار

روشهای شستشوی قسمت دود دیگ

۱۱, آذر ۱۳۹۴ اخبار علمی مقالات آموزشی مهدی شیدایی

شستشوی قسمت دود دیگ

سوختهایی که در دیگها استفاده میگردند بیشتر سوختهای گاز یا مایع (گازوئیل – مازوت ) هستند.این سوختها اصولا تولیده دوده یا خاکستر میکنند و خاکستر آنها دارای ترکیباتی خواهد بود که درسوختها وجود داشته ودر موقع سوختن وترکیب شدن با هم یا شرایط کوره به یک سری ترکیباتجدید تبدیل میگردند. به عنوان مثال گوگرد موجود در مازوت بصورت s بوده که بااکسیژن  ترکیب شده و به دی اکسید گوگرد تبدیل میشود و در مجاورت اکسژن اضافی تبدیل به so3 میشود.هیدروژن موجود در سوخت با اکسیژن ترکیب شده وتولید آب میکند واین آب با so3 ترکیب شده وتولید اسید سولفوریک میکند که همین اسید سولفوریک باعث خوردگی لوله ها میگردد.نمی خواهیم در این مبحث به اصول خوردگی وشرایط آن به پردازیم وشرایط وانواع ترکیبات را عنوان کنیم بنابراین برمیگردیم به نحوه تمیز کردن دوده های دیگ:

b29


۱- روش مکانیکی

در این روش کلیه لوله ها باید توسط برس سیمی تمیز گردند،در بعضی جا ها اگر شرایط اجازه دهد از هوای فشرده نیز استفاده شود.

در این شیوه کثیف کاری زیاد خواهد بود ودر بویلر های واتر تیوب بخصوص در قسمت اکنوو مایزر کارغیر ممکنی است.


۲- روش شستشوی شیمیایی

در روش شیمیای نیاز به محلول خنثی کننده و تمیز کننده برای حذف دوده وترکیبات اسیدی همراه با دوده یا خاکستر را داریم.

محلول خنثی کننده عبارت از محلول کربنات دوسود سبک و ماده ضد خورندگی اسید وآب.

جهت تهیه آن به ازاء هر متر مکعب آب ۵۰ کیلو گرم کربنات دوسود سبک و۳ کیلو گرم  مادهضد خورنده اسید  را در یک مخزن ترکیب کرده و توسط پمپ میتوان دوده ها را تمیز واسید آن را خنثی کرد.

 

دیگ بخار

 

 

مشاوره رایگان

 

مقدمه اسید شویی:

اسید شویی دیگ بخار کار خطرناکی است با توجه به اینکه قیمت دیگهای بخار بخصوص دیگ های واتر تیوبخیلی بالاست لذا از عزیزان تقاضا میشود زود دست به این کار نزنند وچند صباحی با شرکتهای معتبر در اینرشته همکاری کنند ودر صورت کسب تجربه کافی دست به اسید شویی دیگ بخار بزنند.

 

توضیح اسیدشویی دیگ بخار:

شستشوی شیمیایی دیگ بخار به سه منظور انجام می گردد:

 

  • برای اسید شویی دیگ بخار نیاز به مواد زیر داریم:
  1.  کربنات سدیم
  2. فسفات تری سدیک
  3. دترژان بدون کف
  4. نیترات سدیم
  5. اسید کلرئیدریک
  6.  ماده خیساننده
  7.  آمونیم بی فلوراید
  8.  باز دارنده اسید

برای کنترل اسید شویی وبرای جلوگیری از خوردگی بیش از حد در بویلر نیاز به آزمایش ترکیبات اسید خواهیم داشت که لازم هست مسلط به این آزمایشات باشیم چرا که اسید شویی صددر صد در سیتم خوردگی خواهد داشت.

اسید پایه که در دیسکلر استفاده شده است اسید کلرئیدریک میباشد درست هست به این اسید مواد بازدارنده اضافه میگردد ولی دیسکلر تحت شرایط آزمایشگاهی کنترل شده حدود ( ۲۰ )ppm خوردگی ایجاد میکند.

زمانی که اسید شویی یک بویلر انجام می شود خوردگی فلزات دیگ فراتر از این مقدار خواهد شد. بنابراین ما اسید شویی بدون خوردگی نخواهیم داشت و بهتر است که آب دیگ را به درستی طبق شرایطاستاندارد نگهداری کنیم تا نیاز به اسید شویی نداشته باشیم.

جهت اسید شویی دیگ بخار بهتر است که دیسکلر از شرکت های معتبر تهیه شود وحتما در گالن های پلمب شده باشد.  در موقع خرید درصد اسید وترکیبات آنرا درخواست کنید. زمان تولید وشرایطی نگهداری شده را بپرسید. چرا که اگر در شرایط مطلوب نگهداری نشده باشندترکیباتدیسکلر خاصیت خود را از دست خواهند داد.بعد از اینکه اسید را به محل کار منتقل کردید دوباره اسید را ازمایش کنید .

با تشکر شرکت شاخص صنعت تام (tomsanat).

مشاوره رایگان

مقالات مرتبط

تام صنعت