نگهداری استخر آقای ملکی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

آدرس: پاسداران، بوستان ششم

  • تعمیر و نگهداری استخر سونا و جکوزی و موتورخانه

تاسیسات
تام صنعت